پمپ دوپروانه پنتاکس (Pentax) مدل MB

وضعیت موجودی: موجود