پمپ شناور کالپدا (CALPEDA) مدل MXS

وضعیت موجودی: موجود