پمپ شناور کالپدا (CALPEDA) مدل MXH

وضعیت موجودی: موجود