پمپ شناور کالپدا (CALPEDA) مدل GX

وضعیت موجودی: موجود