کولر گازی وستن ایر کاستی 30000 سرد و گرم مدل WCS-302 HC