کولر گازی وستن ایر کاستی 24000 سرد و گرم مدل WCS-242 HC