گرمگاه . بررسی فروش و اجرا تاسیسات ساختمان و تجهیزات استخر

فروشگاه اینترنتی گرمگاه برترین وب سایت بررسی و اجرای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات استخر در ایران

تصفیه هوا بلوایر

تصفیه هوا بلوایر +SENSE

قیمت : 4,600,000 تومان 4,400,000 تومان

تصفیه هوا بلوایرمدل CLASSIC 505

قیمت : 8,100,000 تومان 7,900,000 تومان

دستگاه تصفیه هوا Pro XL

قیمت : 21,000,000 تومان 20,500,000 تومان

دستگاه تصفیه هوا بلوایر CLASSIC 203

قیمت : 2,500,000 تومان 2,400,000 تومان

دستگاه تصفیه هوا بلوایر CLASSIC 205

قیمت : 4,600,000 تومان 4,400,000 تومان

دستگاه تصفیه هوا بلوایر CLASSIC 405

قیمت : 6,200,000 تومان 6,000,000 تومان

دستگاه تصفیه هوا بلوایر CLASSIC 680i

قیمت : 9,450,000 تومان 9,200,000 تومان

دستگاه تصفیه هوا بلوایرPro L

قیمت : 11,300,000 تومان 11,000,000 تومان