گرمگاه . بررسی فروش و اجرا تاسیسات ساختمان و تجهیزات استخر

پمپ آبرسانی وورتکس

پمپ آب wortx مدلc100

قیمت : 428,000 تومان 412,000 تومان

پمپ آب دوپروانه wortex مدلCB25/160C

قیمت : 940,000 تومان 911,000 تومان

پمپ آب ورتکس مدل PM80

قیمت : 312,000 تومان 302,000 تومان

پمپ آب وورتکس JET100

قیمت : 441,000 تومان 428,000 تومان

پمپ آب وورتکس مدل pm50

قیمت : 211,820 تومان 205,400 تومان